Suni Tohumlama ve Süper Ana Arı Üretimi:

Suni tohumlama ve süper ana arı üretiminin alt yapısı 2001 yılında kurulmuş ve deneme üretimleri yapılmıştır. Bu yöntem de seleksiyon programı ile belirlenmiş; örneğin: 80 kg verimli koloniden larva alınarak üretilen ana arılar, yine verimi belli yani 80 kg.lık kolonilerden alınan erkek arılardan elde edilen spermlerle laboratuar şartlarında suni olarak döllenmektedirler.

Laboratuvarda suni tohumlama çalışması.
Mikroşırıngaya çekilen spermin ana arıya enjeksiyonu.

 

Erkek arılardan sperm alma işlemi.

Bu yöntemde baba koloni net olarak bellidir ve ana arılar sertifikalanırken baba hattı olarak sperm alınan koloni gösterilebilmektedir. Bu maksatla çalışan üretim ünitesi ve suni tohumlama laboratuarı 2001 yılında faaliyete geçmiş ve yöreden istekli bayan elemanlar suni tohumlama operatörü olarak eğitilmişlerdir.

2002 yılında suni tohumlanmış damızlık süper ana arılar, ana arı yetiştiricilerimizin kullanımına sunulmuşlardır. Bu ana arılar ticari ana arı üretenlerin damızlık olarak kullanımına yöneliktir.