Seleksiyon Çalışmaları:

1998 yılında yapılan çalışmada havzanın 6 köyünde 2400 koloni tespit edilmiştir. Bu kolonilerin hepsi saf Kafkas kolonilerdir. Bu kolonilerin bal verimleri yıldan yıla değişmekle birlikte ortalama 10-20 kg arasında değişmektedir. Bu kolonilerin arasında 70-80 kg bal verenler olduğu gibi ortalamanın altında 3-5 kg bal verenler de vardır. Verimde fevkalade bir değişkenlik görülmektedir. Bu yüksek değişkenliğin bir nedeni bakım, besleme ve kolonilerin mevcut ana arılarının yaşlarıdır. Varyasyonun bir başka ve önemli sebebi ise genetik nedenlerdir. Camili havzasında önceki yıllarda tespit edilen en yüksek bal verimli yani en az 70 -80 kg bal veren koloniler projenin damızlık kolonilerini oluşturmaktadır. Ana arı üretiminde bu kolonilerden alınan larvalar kullanılmaktadır. Böylece teorik olarak 80 kg. bal veren koloniden larva alınarak üretilen her ana arı sayesinde; bal verimi bu arının geldiği koloni ile havza ortalamasının toplamının yarısı kadar olan yeni bir koloni oluşturulabileceğini söylemek mümkündür.

Yani larva alınan koloni 80 kg. + havzanın ortalaması 20 kg. = 100/2 = 50 kg. Yetiştirilen birinci jenerasyon ana arının işçi kızlarının beklenen verimlerinin 50 kg olduğu söylenebilir.

Bu seleksiyon programındaki en önemli husus ise, ana arı üreten işletmelerde kolonilerin ana arılarının üretilen ilk jenerasyon ana arılarla değiştirilmesidir. Böylece ana arı üreten işletmelerde üretimin ikinci yılında işletmedeki tüm erkek arıların kapasiteleri 80 kg.’a yükselmektedir. İkinci yılda ana arı üretim işletmesinde üretilen ana arıların anaları 80 kg. babaları da 80 kg.lık kapasitede olduklarından, bu işletmelerde büyük olasılıkla 80 kg.lık verim kapasiteli ana arılar üretilebilmektedir.