Saf ırk olarak vasıflandırılan arılar; hem dünya üzerinde orijinal olarak bulundukları bölge itibarı ile hem de fizyolojik ve morfolojik özellikleri nedeni ile diğer ırklardan ayrılırlar. Saf ırklar ortak vücut özelliklerine sahiptirler. Bal arısı ırkları doğal seleksiyon sonucu oluşmuşlardır. Tek örnektirler. Her ırk doğal çevresine uyum sağlamıştır. Saf ırk arılar birbirleri ile çiftleştiklerinde, yavrular sürekli her kuşakta ana ve babanın genetik karakterini tam olarak gösterirler.

Herhangi bir bölgenin arılarına saf diyebilmek için o bölgede bulunan tüm kolonilerin işçi arılarının tamamında ırk özelliklerinin görülebilmesi gerekir. Kullanımda ise saf ırk koloniler, en az 4 kuşak yetiştirmede hiçbir genetik değişiklik göstermeyen, tecritli bölgelerde veya suni tohumlama ile döllenen ana arıları ihtiva eden arı kolonileridir.

Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica), Karniol arısı (Apis mellifera carnica), İtalyan arısı (Apis mellifera italica) dünyaca tanınan önemli saf bal arısı ırklarıdır. Her ırkın farklı morfolojik ve fizyolojik özellikleri bulunmaktadır.