TEMA VAKFI’ Nın Camili (Macahel) Çalışmaları:

TEMA Vakfı’nın kuruluş nedenlerinden birisi doğal varlıkların korunmasıdır. Camili Havzası ekolojik dengelerin ve biyolojik zenginliğin korunmaya devam ettiği Türkiye’nin sayılı alanlarından biri olarak dünyanın büyük ilgisini çekmektedir. Havza’da orman örtüsü kaldırılarak çay ve fındık gibi monokültür tarım ürünlerine yönelme olmamış; ulaşım zorluğu ise orman istihzaline imkan vermemiştir. Sınır bölgesi olması nedeniyle bölge halkı dışındaki insanların havzaya gidiş-gelişlerinin kısıtlı olması da tahribatı en az düzeyde tutmuştur. Camili Havzası’nda çiçekleri hava kirliliği soldurmamakta, derelerindeki balıkları deterjanlar öldürmemekte, yaban hayatını avcılar yoketmemekte, tarım topraklarını kimyevi gübreler bozmamaktadır.

 

Ana arı üretimi için ilk grup 1998 yılında eğitildiler.

Henüz ekolojik dengenin bozulmadığı böyle bir havzada ANG Vakfı kırsal kalkınma projesi başlatırken projenin doğal varlıkları tahribe değil, korumaya teşvik etmesini esas almıştır. Bu yöndeki ekonomik faliyetlerden birisinin arıcılık olduğu tesbit edilmiştir.

Verimli Saf Kafkas Arının Türkiye’de yalnız bu havzada kalmış olması da bölgenin önemini ön plana çıkarmış bulunuyor. Ülkemizde damızlık Saf Kafkas Ana Arıların üretilebileceği ikinci bir yer mevcut değildir.

Havza’da arıcılık ve özellikle ana arı üretimi Camili’de yaşayan insanlara ekonomik fayda sağlaması yanında ülke arıcılığının geliştirilmesinin de lokomotifi olacaktır. Nitekim Artvin Valiliği ildeki kolonilerin Kafkaslaştırılması projesini uygulamaya koymuş, diğer iller de bu yönde çalışmaları başlatmış bulunuyor.

Yukarıdaki gerçeklerden hareketle ANG Vakfı şu çalışmaları başlatmıştır:

  • Camili havzasına dışarıdan koloni ve diğer canlı arı materyali girişini önleyici tedbirler konusunda Artvin Valiliği, Borçka Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım teşkilatları, Jandarma teşkilatı ve Orman teşkilatı ile işbirliği yapılmıştır.
  • Havzada arıcılara teknik olarak yardımcı olan bir arıcılık yayım elemanı görevlendirilmiştir.
  • Yayım elemanının işletmeleri ziyaret edebilmesi için bir araç tahsis edilmiştir.
  • 1998 yılında bir kısım üreticiler Ankara’da üç aylık ana arı üretim eğitimine alınmıştır.
Ana arı üretimi için ikinci grup 2000 yılında Camili’de eğitildiler.
  • Eğitilen üreticilere destek verilerek ana arı üretim işletmeleri kurdurulmuştur. 1999 yılında 2000 adet Saf Kafkas Ana Arı üretimi gerçekleştirilmiştir.
  • 2000 yılında havzadan 25, havza dışından 10 kişiye 20 günlük ana arı üretimi eğitimi verilmiştir. Bu eğitim, ana arı üretim işletmelerinde pratik olarak devam ettirilmektedir.
    Seleksiyon ve suni tohumlama çalışmaları başlatılmıştır.
  • Ana arı üreticilerinin ve diğer arıcıların üretim girdilerini temin etmek ve ürettikleri ürünlerini pazarlayabilmelerini sağlamak için MACAHEL Arıcılık A.Ş. ye görev verilmiştir. Bu şirket ANG VAKFI ve proje sponsoru olan ANG VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Sn. A. Nihat Gökyiğit tarafından desteklenmektedir.
  • Havzada üretilen Saf Kafkas ana arılar yerel örgüt Macahel Arıcılık A.Ş tarafından arıcılarımıza sunulmaktadır. 2000 yılında bu şirket eli ile 3000 ana arı pazarlanmıştır.