Ana Arıların Saf Kafkas Oldukları Nasıl Anlaşılır?

Saf Kafkas arıları diğer arılardan ayıran en önemli özellik işçi arıların dış görünüşleridir. Ülkemiz coğrafyasında işçi arıları siyah olan tek ırk arı Kafkas arısıdır. Diğer arı ırklarının tamamında abdomende bir veya birkaç halka sarı renklidir. Kafkas arılarının bütün halkaları koyu renklidir.

Bilhassa Gürcistan’ın düşük rakımlı alanlarında bulunan ve ilk abdomen halkasında kahverengi iki adet benek bulunan arılar ise düşük rakımlı bölgelere özel geçit bölgeleri Kafkasları olduğundan bunlar bizim ilgi ve çalışma alanımız dışındadırlar. Saf Kafkas arılar; koloninin işçi arılarının tamamı yukarda bahsedilen siyah halkalı olanlardır.

Bir kolonide birkaç adet de olsa sarı halkalı işçi arılara rastlandığında, o koloni melezlenmiş demektir.

 

Çiftleştirme kutusunun hazırlanması.

 

Çiftleştirme kursunun genç işçi arılarla doldurulması.

 

İki bölmesinde çekirdek koloni oluşturulmuş çiftleştirme kutusu.

 

Çiftleşmiş ve yumurtlamış Ana Arı ihtiva eden bir çitleştirme kutusu. Çiftleşmiş ana arının görünümü.

 

Saf Kafkas Ana üretim işletmesi.

 

Saf Kafkas Ana üretim işletmesi çiftleştirme bölgesi.