Bazı İstismarlar:

Üç yıldır yürütülmekte olan Saf Kafkas Ana Arı üretimi ve bu üretimin TEMA Vakfı tarafından Türkiye arıcılığına tanıtılması, Saf Kafkas Ana Arı talebini artırmıştır. Bu talebin sonucu bazı istismarcı kişi ve kuruluşlar Camili’de üretildiğini ve Saf Kafkas olduğunu beyanla Anadolu’da ve Akdeniz’de üretilen melez ana arıları Camili ana arısı diye pazarlamaktadırlar.

2000 ve 2001 yıllarında sadece Rize ilinde Camili’de üretildiği ve Kafkas olduğu söylenerek Ankara ve Antalya’dan getirilen yaklaşık 10 bin adet ana arı pazarlanmıştır. Bu ana arıları alan arıcıların pek çoğu TEMA’yı ve Macahel A.Ş.yi aramışlar, aldıkları ana arıların Camili üretimi olup olmadığını sormuşlardır. Camilide Macahel A.Ş. dışında ana arı üretiminin yapılmadığını ve Macahel A.Ş. kayıtlarında da kendilerine ana arı satışının olmadığını öğrendiklerinde kandırıldıklarını anlamaktadırlar.

Bu broşürün Kafkas arısının özelliklerini anlatan bölümleri dikkatlice incelenirse Kafkas Ana arılar yavrularının renk ve davranışlarından kolayca anlaşılabilmektedir. Arıcılarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.