Bazı İstismarlar:

Artvin-Camili ve Ardahan Posof’ta Damızlık Kafkas Ana Arı üretimi ve bu üretimin ANG Vakfı tarafından Türkiye arıcılığına tanıtılması, Damızlık Kafkas Ana Arı talebini artırmıştır. Bu talebin sonucu bazı istismarcı kişi ve kuruluşlar Camili’de/Posof’ta üretildiğini ve Damızlık Kafkas ana arılar olduğunu beyanla Anadolu’da ve Akdeniz’de üretilen ana arıları pazarlamaktadırlar.

Bu ana arıları alan arıcıların pek çoğu Macahel A.Ş.yi aramakta ve aldıkları ana arıların Camili/Posof üretimi olup olmadıklarını sormaktadırlar. Macahel A.Ş. kayıtlarında da kendilerine ana arı satışının olmadığını öğrendiklerinde kandırıldıklarını anlamaktadırlar.

Bu broşürün Kafkas arısının özelliklerini anlatan bölümleri dikkatlice incelenirse Kafkas Ana arılar yavrularının renk ve davranışlarından kolayca anlaşılabilmektedir. Arıcılarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.