Değerli Arıcı,                                                                                                                                                                                                                  Eylül 2012
(Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

Türkiye arıcılığının en önemli sorunu koloni başına bal veriminin çok düşük olmasıdır.
Bu sorunun çözümü için ANG Vakfı’nın Kafkas Arısı çalışmaları “Türkiye Arıcılığının Damızlık Sorunu ve Çözüm Önerileri” yayınında anlatılmaktadır.
ANG Vakfı bu kez Orta Anadolu Arısı’nı gündemine almış ve çalışmaları başlatmış bulunmaktadır.
Özellikle Orta Anadolu İllerinde orijinal olarak kalabilmiş koloniler aranmaktadır.
İliniz, ilçeniz, köyünüz veya bölgenizde
* Dışarıdan gelmemiş orijinal yerli arılar varsa,
* Bu arılar geleneksel sepet kovanlarda bulunuyorlarsa,
* Arılıklarda ana arı kullanılmamışsa,
* Çevrede gezginci arıcılık yapılmıyorsa
* Sepet kovanların dışında orijinal olduğunu düşündüğünüz koloniler varsa
* Bu kolonilerin ne miktarda oldukları,
* Kolonilerin kime ait oldukları,
* Koloni sahiplerinin adresi ve telefon numaralarına ihtiyacımız bulunmaktadır.
Bizi bilgilendirirseniz Orta Anadolu Arısının korunmasına hizmet etmiş olacaksınız.
Lütfen bizi arayınız.

Ahmet İnci
Tel : 0312 814 41 82
Faks : 0312 814 41 83
Gsm : 0532 476 91 43
Web : www.inciari.com
e-mail : ahmetinciari@gmail.com

Adres :
Fatih Mah. Osmangazi Cad.
No: 10 Kazan / Ankara

Araştırma Kapsamındaki İller :
Bolu, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kastamonu, Amasya, Tokat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde ve Sinop İlleri

 

Sayın ………… İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (Üyesi)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 08/04/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkında yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenmek için 2011 Sonbaharı’nda tüzük değişikliği genel kurulu yapıldı.
Yapılan tüzük değişikliğine göre Birliğinizin Ana Görevi koloni başına verimliliği artırmaktır. Yeni tüzüğünüzün aşağıdaki maddeleri bu görevi açık ve net olarak tanımlamaktadır.

Madde 1

Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak ………. İlinde üstün verimli arıların yetiştirilmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen, gerek yurt dışından ithal edilen, gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi verimlerinin artırılması yerli gen kaynaklarının korunması tanımlanması, damızlık ana arı ve ana arı kayıtlarının tutulması,………….. vs, üyelerin eğitimlerinin sağlanması……………v.s.

Madde 2

Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve donanım ve sair ihtiyaçlarını sağlanması ve dağıtılması.

Madde 3

Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan damızlık ana arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak. Laboratuarlar kurmak, ………………vs. Damızlıkların kullanımı için sistem geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek.
Koloni sayısı bakımından Dünya’da Çin’den sonra ikinci ülkeyiz söylemleri üretim açısından yaşanılan ayıbı ortadan kaldırmamaktadır.
Koloni sayısının artıyor görünmesi kolonilere destek politikasının sonucudur ve bir istatistik sistemi hatasıdır. 2007 –2008 yıllarındaki kuraklık nedeni ile hem Dünya’da hem de Türkiye’de %50 lere varan koloni kayıpları olduğu halde (bunu bilimsel araştırmalar göstermektedir) Türkiye’de DiE verilerine bu durum yansımamıştır.
Diğer taraftan melezlenmeden kaynaklanan kolonilerin oğul verme temayülleri arttığı için oluşan 1-2 çerçeve küçük oğullar da koloni gibi gösterilmektedir. Bu nedenlerle koloni miktarları sürekli artıyor görünmektedir.
Çin’de koloni başına bal verimi 48 kg. Türkiye’de ise istatistiklere göre 15 kg dır. Türkiye’de petekli bal üretimi amacı ile kolonilere yedirilen yıllık şeker miktarı en az 20.000 tondur. Şeker üretimden düşüldüğünde koloni başına gerçek üretimin 10 kg’ ın da altına düştüğü görülmektedir.
Verim düşük de olsa her koloniye zorunlu olarak yapılan ilaç, temel petek, nakliye, besleme ve bakım masrafları vardır. Koloni az da verse çok da verse bu giderler yapılmaktadır. Düşük verim yapılan masrafı karşılamadığında, arıcı bal üretiminden zarar etmektedir. Nitekim arıcılığı terk edenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır.
Koloni başına düşük verimin en önemli nedeni ise teknik arıcılığın gerektirdiği kolonilerin ana arılarının doğru damızlık ve bölgeye adapte genç ana arılarla yenilenmiyor olmasıdır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı tüzük değişikliği ile Arı Yetiştiricileri Birliklerine illerindeki kolonilerin ana arılarının damızlık değeri yüksek ana arılarla değiştirme ve koloni başına verimi artırma görevi vermiştir.
Arı Yetiştirici Birlikleri bu görev için kamu kaynaklarından yararlandırılmaktadır.
İl Arıcılar Birliği olarak bir proje hazırlayabilir ve destek veren kurumlara sunabilir ve uygulayabilirsiniz.
Bu projenin temeli amacı damızlık kullanarak her arıcının kendi ana arısını üretmesine yardım etmek olmalıdır.
Proje 50 – 250 arıcıyı veya iliniz arıcıları kalabalıksa 500 arıcıyı kapsayabilir.

Projede Ana Arı üretim eğitimi önerilir.

* Eğitim kış aylarında ilçeler bazında teklif edilir ve düzenlenir.
* Eğitimde kendi ihtiyaçları ana arıları üretecekler belirlenir.
* Eğitimde üreticilerin üretim bilgilerine nasıl ulaşabilecekleri, üretim girdilerini nasıl edinebilecekleri anlatılır.
* Eğitime katılanlara yazılı ve görsel eğitim materyalleri verilir.
* Arıcılar üretim sezonunda eğitim ve uygulama gereçlerini kullanarak kendi ana arılarını üretebilmektedirler.
* Bu yöntemle halen Türkiye genelinde yılda 250.000 adet ana arı üretilmektedir.

Böyle Bir Projenin Kaynak Gereksinimi
Örneğin 250 arıcının gereksinimi olan eğitim, damızlık ana arı ve çiftleştirme kapları giderlerini kapsayacak kaynak miktarı aşağıdaki gibidir:
• 250 arıcının ilçeler bazında 2-3 günlük eğitimi ————>25.000 TL
• Ortalama 100 kolonisi olan bir arıcıya verilecek girdi:
Yeteri damızlık ana arı, çiftleştirme kutusu, eğitim CD si.
CD çalar, transfer kaşığı, Ana Arı kafesleri en fazla 750 TL tutmaktadır.
Toplam 250 arıcı x 750 TL. den —————>187.500 TL
• Projenin organizasyonu ve takibi için
Birliğin yapacağı hizmetin gideri %10 21.250 TL
————————————————————————————————-
Toplam 233.750 TL

Hazırlanacak Proje;
Tarım İl Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, Bölge Kalkınma Ajansına, OR-KÖY ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri gibi kuruluşlara sunularak kaynak talep edilebilir.

Kaynak sağlandığında İl Arı Üreticileri Birliği Projeyi Yürütür.
* Eğitimi organize eder
* Tedarikleri sağlar
* Projenin uygulamasını yürütür.

Proje Uygulandığında 100 Kolonisi Olan Bir Arıcının Kazanımı:
* Ana arılarının ölümünden dolayı her yıl kaybettiği kolonilerinin 1/3’ü olan 33 kolonisini sönmekten kurtarır. Bu kolonilerin değeri 200 TL x 33 adet. 6.600 TL
* 100 koloninin bal üretimi en az %50 artarak en az 750 kg ek bal üretimi olur. Bunun ederi, 7.500 TL
———————————————————————————-
Bir arıcının yıllık toplam kazanımı 14.100 TL

Böyle Bir Proje İle İliniz Arıcılığına Hangi Faydalar Sağlanır?
* Bu proje en az masrafla en çok fayda sağlama açısından çok yüksek verimliliği olan bir proje olur.
* Arıcı bazında ilk yıl yapılacak 750 TL masraftan sonra arıcı her yıl 100 koloninin ihtiyacı 50 adet ana arı için 120 TL masrafla 14.100 TL fayda sağlayabilmektedir.
* 250 arıcı ile çalışıldığında her yıl 250 x 14.100 olmak üzere toplam 3.525.000 TL ilave fayda sağlanacaktır.
Bu proje Türkiye Genelindeki 25.000 Arıcıda Uygulanırsa;
* Arıcı başına bir kez olmak üzere 750 TL lik bir destekle 25.000 arıcıya toplam 18.750.000 TL destek verilmesi halinde,
* Arıcı başına sağlanacak yıllık fayda 14.100 TL olacaktır. Toplamda sağlanacak yıllık fayda 352.500.000 TL olacaktır.
* Ülke arıcılığı; ülkenin ve arıcıların hak ettiği verimliliğe kavuşacaktır.
* Tüketici gerçek bala para ödeyecektir.
* Bal bir dış satım ürünü olacaktır.
* Arıcı birlikleri tüzüklerindeki ana görevlerini yerine getirmiş olacaklardır.

Ahmet İNCİ – ANG Vakfı Arıcılık Danışmanı Macahel Arıcılık A.Ş. Müdürü

Mehmet Ali Bayrak – Macahel Arıcılık A.Ş. Yön. Kur. Üyesi
——————————————————————————————————————————————————————————————-

Değerli Arıcı,
Günümüzde kolonilerin ana arıları yenilenmiyorsa yapılan işin doğru bir arıcılık olduğu söylenemez.Kolonide üç, dört yaşına gelmiş ana arılar doğal olarak ölürler. Ölümler genelde Sonbahar, Kış ve İlkbahar aylarında olur. Bu mevsimlerde koloni kendisine döllü ana üretemez. Anasız kalan koloniler de sönerler. Koloni yaşlı anasını faal mevsimde değiştirirse bu kez oğul verir ve bal yapmaz. Özetle ana arı yenileme sistemi kurulmamış arılıklarda kolonilerin en az üçte biri söner veya bal yapmaz. Bu durum da ana arılarını yenileme sistemini kuramayan arıcıların her yıl sermayelerinin üçte birini kaybetmeleri anlamına gelmektedir.

En önemlisi de ana arıları yenilenmeyen bir arılıktaki kolonilerin ırkı, yani verimliliği ve bölgeye uygunluğu bilinmez. Türkiye’de 50 yıldır yapılmakta olan gezginci arıcılık, arı ticareti ve yanlış ana arıların pazarlanması sonucu orijinal arı ırkları genetik kirlenmeye uğramışlar, melezlenmişler, soysuzlaşmışlar ve verimsizleşmişlerdir.

Ana arıları yenilemiyorsanız sizin kolonileriniz de büyük olasılıkla ileri derecede melez, yani soysuz ve verimsizdir.

Nitekim ülkemizde şekerli beslemenin yapılmadığı arılıklarda koloni başına alınan ortalama bal veriminin 5-10 kg.’ ı geçemediği görülmektedir. Böyle bir arılığın geliri masraflarını bile karşılamamaktadır. Arıcılar da gelir sağlama bir yana masrafları cepten karşılamakta ve sonunda da arıcılığı terk etmektedirler.

Gelir getirmesi için yapılan arıcılığın olmazsa olmazı, damızlık değeri olan genç ana arılarla arıcılık yapmaktır.

Sizde kendi ana arılarınızı üreterek arıcılığınızı karlı hale getirebilirsiniz.
ANG Vakfı, Macahel Arıcılık A.Ş. ve İNCİ Arıcılık Ltd. kuruluşlarının 14 yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkan,

a. Her arıcının kendi Ana Arısını üretme tekniği bilgilerini
b. Arıcının ihtiyacı Damızlık Ana Arıları
c. Ana arı üretiminde kullanılan çiftleştirme kaplarını siz arıcılarımızın kullanımına sunmaktadırlar.

Ana Arı Üretim Tekniği Eğitim Materyalleri
Yıllardır ülkemizin değişik bölgelerinde denenmiş, her arıcının uygulayabildiği çok basit ana arı üretim tekniği geliştirilmiştir. Bu tekniğin 75 resim ve şemasını da içeren “Ana Arı Üretimi El Kitabı” adresini bildiren siz arıcılarımıza bedelsiz olarak gönderilmektedir. Bu kitabı internet sitelerimizden de indirebilirsiniz. Bu tekniği daha kolay uygulayabilmek için üretilen çok detaylı görsel eğitim CD leri de isteyen arıcılarımıza gönderilmektedir. Her arıcı Ana Arı üretim kitabını kullanarak ve CD görüntülerini izleyerek kendi ihtiyacı ana arıları kolayca üretebilmektedir.
Halen bizden yılda on bin damızlık Saf Kafkas Ana Arı alan yaklaşık 2.500 arıcımız kendi ihtiyaçları ana arıları bu sistemle üretmekteler. Bu sistemle üretilen yıllık ana arı miktarı iki yüz elli bin civarındadır. Kendi ihtiyaçları Ana Arıları üreten arıcılar bu sistemden çok memnudurlar.

Damızlık Ana Arılar
1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca damızlık kabul edilen Artvin – Borçka – Camili izole alanında üretilen yıllık 7.500 adet Saf Kafkas Camili Ekotipi Ana Arı
ve Ardahan – Posof izole alanında üretilen yıllık 2.500 adet Saf Kafkas Posof Ekotipi Ana Arı arıcılarımıza servis edilmektedir.
2. Anadolu Arısı Ana Arıları da 2013 yılında servis edilebileceklerdir.

Ana Arıları Çiftleştirme Kapları
Bal üreten arıcılarımızın kendi ana arılarını üretmelerinde kullanılan modüler çerçeveli çiftleştirme kapları geliştirilmiştir.

Bunlar:
• Üç modüler çerçeveli Ana Arı Çiftleştirme Kutusu
• Altı modüler çerçeveli İki Bölmeli Ana Arı Çiftleştirme Kutusu
• Dokuz modüler çerçeveli Üç Bölmeli Ana Arı Çiftleştirme Ruşet Kovanı

Son iki ürün çok amaçlı kullanılabilmekte ve ana arılar bu kutularda kışın da saklanabilmektedir.

Macahel Arıcılık A.Ş. Ana Arı Üretimi Broşürü (https://www.macahelas.com/AricilikBrosuru2008B.pdf)

Arıcıların Kendi İhtiyaçları Ana Arıları Üretmelerinin Ekonomik Boyutu
100 adat kolonisi olan bir arıcı iki yılda bir değiştireceği yıllık ihtiyacı 50 ana arıyı üretmek için 3 adet damızlık ana arı, 7 – 8 adet iki bölmeli veya 14-16 adet tek bölmeli çiftleştirme kutusuna ihtiyacı vardır.

Ana Arı üretimi için gereken bütçe:
3 adet damızlık ana arı 3 x 80 TL 240 TL
8 adet çiftli veya 16 adet tekli çiftleştirme kutusu 8 x 30 TL 240 TL
1 adet Ana Arı Üretim Kitapçığı, ANG Vakfı’nın hediyesi
1 adet Ana Arı Üretim CD si 80 TL
1 adet CD çalar, Televizyonda CD yi izlemek için 170 TL
1 adet larva transfer kaşığı 20 TL
10 adet Ana Arı kafesi 10 x 2 TL 20 TL
——————————————————————————————————
Toplam 750 TL

İlk yılda arıcının toplam 750 TL masrafı olmakta bu masrafa karşılık 50 adet döllenmiş ana arı üretebilmektedir.
50 adet Ana Arıyı piyasadan alsa ortalama 40 TL/adetten 2000 TL ödemesi gerekmektedir.
Arıcı 50 adet ana arıyı kendisi ürettiğinde ilk yılda ana arının tanesi arıcıya 750 / 50 = 15 TL’ye mal olmaktadır.
Çiftleştirme kutularında kullanılan işlenmiş arılı ve yavrulu modüler kutu çerçeveleri sezon sonunda tekrar kolonilere geri verildiğinden masraf olmamaktadır.
Damızlık ana arılar ikinci yılda ve çiftleştirme kutuları 20 yılı aşkın bir süre kullanılabildiğinden, ikinci yıl ve daha sonraki yıllarda ana arı maliyeti 240 / 2 = 120 / 50 ana = 2,4 TL olmaktadır.
Arıcının Kendi Ana Arısını Üretmesinin Arıcıya Sağladığı Fayda
Her yıl ana arısı yaşlandığı ve öldüğü için kolonilerinin üçte birini yani 33 kolonisini kaybetmeyecektir.
33 x 200 TL / koloni alındığında 6.600 TL’lik zarardan kurtulmaktadır———>6.600 TL
Yüz koloninin bal üretimi en az % 50 artmaktadır.
Ana Arı üretmeden arıcı koloni başına 15 kg alıyorsa, üretimi en az 22,5 kg’ a çıkmakta ve yılık bal artışı en az 750 kg olmaktadır.
Ürettiği ilave 750 kg. balın değeri 10 TL / kg dan ————> 7.500 TL
——————————————————————————————————————
100 kolonisi olan bir arıcının kendi ana arılarını üreterek sağladığı avantaj Toplam 14.100 TL
Böylece arıcı her yıl ihtiyacı olan 50 adet doğru ana arıyı adedini 2,4 TL den toplam 120 TL masrafla üretebilmekte ve arılığında her yıl 14.100 TL lik bir kazanım sağlamaktadır.
Arıcı, sağladığı bu avantajla arıcılığını karlı hale getirerek üretimini devam ettirebilmektedir.
Bunu sizde başarabilirsiniz.