Ana Arıları Kolonilere Verme İşlemi:

Ana arılar genelde nakil kafesleri ile birlikte gelmektedirler. Kapalı bir odada pencere önünde ana arıların beraberindeki işçi arılar kafes deliği açılarak, tek tek dikkatlice cama uçurulur. Bu uçurma sırasında ana arı da uçarsa camdan alınıp tekrar kafese konulur ve kafesin deliği kapatılır. Cama uçan refakatçi arılar camdan toplanarak öldürülür ve gömülürler.

Ana arı verilecek koloni mutlaka şurup veya kekle beslenir ve kondisyonu ana arı kabul edebilecek düzeye getirilir. Önceki ana arı koloniden alınarak öldürülür. Kafesin kek bulunan bölümünün tel veya kapağı açılır. Yeni ana arının kafesi telli yüzey üstten görünecek şekilde arıların yoğun olduğu çerçeve üst çıtaları arasına sıkıştırılır. Koloni arılarının keke ulaşacağı deliğin önü ve kafesin telli yüzeyi arıların gezinebileceği şekilde boş olmalıdır. Bu boşluklardan koloninin işçi arıları hem keki yerler hem de ana arıyı beslerler. Koloninin işçi arıları 2-3 gün içinde keki yerler ve ana arının kafesten çıkacağı yolu açarak ana arının çıkışını sağlarlar. Bu süre içerisinde ana arı ile koloni birbirlerine alışmış olur.

Saf ırk damızlıklar gibi kıymetli ana arıları kolonilere verirken riski ortadan kaldırmak için kapalı yavrulu bir çerçeve arısız olarak bir tel kafese yerleştirilir. Tel kafesteki çerçevede sadece yeni çıkmış genç işçi arılar bulunduğundan ana arı da bu tel kafesteki çerçeve üzerine verilir. Genç işçiler kolayca ana arıyı beslerler ve kabullenirler. Daha sonra tel kafes alınır ve bütün koloni kaynaşır.

Ana arıyı değiştirmek veya suni oğul yapmak için yeni ana arılar hazır değilse, koloninin değiştirilecek ana arısı koloniden alınır ve en az 4-5 gün beklenir. Ana arısız kalmış koloni, kendisine önceki ananın son yumurtalarından ana arı gözleri yapar 4-5 gün sonra bu gözler tam olarak temizlenerek yeni ana arı verilir.