2001 Yılı Faaliyetleri:

 • Ana arı üretim işletmesi 15 adede çıkarılmıştır.
 • Ana arı üretimi 4000 adet olmuştur.
 • Havzada bilhassa ağaç üstlerinde kara kovanlarda kolonisi olanlara bu kolonilerini çerçeveli kovanlara aktarmaları için 400 adet boş çerçeveli kovan yardımı yapılmıştır. Böylece havzadaki kara kovanların mevcudu azaltılmaya çalışılmaktadır. Dağıtılan boş kovanlara kara kovanlardaki koloniler aktarılmıştır.
 • Bu programın organizasyonunu TEMA Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş üstlenmiş, kaynak Borçka Kaymakamlığınca Sosyal Dayanışma Vakfı imkanlarından sağlanmıştır.
 • 800 adet oğul üretilerek ana arı üreteceklere dağıtma programı: Bu programın da organizasyonunu TEMA vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş. üstlenmiş, havzada kolonisi olan işletmeler desteklenerek oğul üretmeleri sağlanmış ve bu oğullar alınarak, kovanlı halde ana arı üretmek isteyen havza sakinlerine verilmiştir.
 • Programın 400 kolonilik bölümü gerçekleştirilmiş ve 2002 yılında ana arı üretecek fakir ailelere 15’er koloni verilmiştir. 2002 yılında üretimin 400 kolonilik bölümü de uygulanarak 800 koloniye tamamlanacaktır.
 • 35 kişi yeniden eğitime alınarak, bir haftalık temel ana arı eğitimi verilmiştir. Bu kişiler, ana arı üretim işletmelerinde rutin iş başı eğitimlerini sürdürmektedirler.
 • Tarım Bakanlığı’nın arıcılık üretme istasyonlarından ve teknik tarım teşkilatlarından gelen 15 teknik elemana da birer haftalık ana arı üretim eğitimi verilmiştir.
 • Seleksiyon programı genişletilmiş, yüksek verimli koloniler belirlenmiştir.
 • Suni tohumlama laboratuarı kurulmuş ve operatörler eğitilerek üretime başlanmıştır.
 • 2001 yılı üretim sezonu sonunda havzadaki koloni mevcudu 5000 adede yükselmiştir.