Ticari Koloni Piyasası:

Türkiye’de yıllık 40-50 bin koloni alınıp satılmaktadır. Bu kolonilerin % 90’ı kamu kurumları tarafından satın alınmakta, orman köylüsüne özellikle de Orta ve Doğu Anadolu köylüsüne verilmektedir.Dağıtılan kolonilerin hemen hepsi Kafkas koloniler diye verilmektedir. Oysa satılan bu kolonilerin tamamına yakını Muğla çevresinden temin edilen Muğla arısıdır.

Türkiye’ deki tüm çalışmalar ve araştırmalar göstermiştir ki Muğla yöresinden gelen koloniler karlı ve soğuk iklimlerde kışlayamamakta ve ölmektedirler. Bir kısım firmalar bunların ana arılarını Kafkas ana arılar ile değiştirdiklerini beyan ederek satmaktadırlar. Bu söylem teknik olarak doğrudur. Ancak uygulamada bu yapılmamaktadır. Sonuçta Muğla orijinli bu kolonilerin büyük bir kısmı verildikleri yerlerde soğuk iklime uyum gösteremeyerek ve sağlık nedenlerinden dolayı ölmektedir.

Son yıllarda kamu kurumları eli ile yılda 3-4 trilyon liralık kaynak bu yolda heder edilmekte ve en önemlisi bu yanlış uygulama ile arıcılığa inanan ve ümit bağlayan insanların ümitleri kırılmaktadır.