Ülkemiz arıcılarının ihtiyaç duyduğu damızlık Kafkas Ana Arılar şirketimizce üretilmektedir. Merkezi arıcılık işletmemiz Camili Havzası’ndaki Kafkas arısı popülasyonunun üstün karakterlerini ortaya çıkarma ve yaygınlaştırma amaçlı seleksiyon ve suni tohumlama altyapısına sahiptir.

Saf Kafkas Ana arılar Camili (Macahel) izole bölgesinde Tarım Bakanlığı’nın 14.5.2001 tarihli Ticari Maksatla Ana Arı Yetiştiriciliği Genelgesindeki şartlar yerine getirilerek üretilmektedir. Genetik ıslah ve üretim teknikleri göz önüne alınarak Arıcılık Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve Tarım Bakanlığı’nca yayınlanan Ticari Ana Arı Üretim Genelgesindeki saf ırk üretim şartları:

 

  • Saf Irk: Camili Havzası’nın tümünün saflığı bilimsel raporlarla belgelenmiştir.
  • Tarım Bakanlığı 2004 yılında Camili havzasındaki Kafkas Arısını tescil etmiştir.
  • İzole Bölge: Tarım Bakanlığı Camili Havzasını İzole Bölge olarak korumaya almıştır.
  • On yıl önce suni tohumlama alt yapısı kurulmuştur. Suni tohumlama alt yapısı ile seleksiyon çalışmaları yürütülmektedir.

 

Camili havzasındaki tüm koloniler; ‘Saf Kafkas’ tır. Bu havzada bal verimleri birkaç yıl gözlenmiş, ana arılar üstün verimli kolonilerden larvalar alınarak üretilmektedir. Bu üstün verimli kolonilerden üretilen ana arılar, yine seçilmiş üstün verimli kolonilerin erkek arıları ile suni döllenmektedirler. Suni döllenmiş ana arıların verildiği kolonilerden oluşan elit arılık oluşturulmuştur. Elit sürünün kolonilerinden alınan larvalardan doğal döllenen damızlık ana arılar üretilmektedir. Ayrıca Saf Kafkas arıların üretildiği bu izole alan çok yoğun Rhodadendron bitkisi ile kaplı olduğundan, on binlerce yıl bu bitkinin nektarına alışmış olan bu arılar Karadeniz bölgesinde Rhodadendronlu alanlara gittiklerinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamaktadırlar.