Kırsal Kalkınmada Arıcılığın Yeri:

Çok küçük girdi destekleri ve arıcılık eğitim programları ile kırsal kesim insanına arıcılık yaptırmak mümkün olmaktadır. Çiçeklerdeki nektar, çiçeklenme döneminde arılar tarafından toplanıp bala dönüştürülerek değerlendirilemez ise, ağaçlar veya madenler gibi daha sonraki yıllarda değerlendirme olanağı yoktur. Bu doğal kaynak kaybolur. Arıcılık, kırsal alandaki iş gücünü üretken hale getirmenin yanı sıra, yok olan doğal kaynağı da ekonomiye kazandırmaktadır. Fazla iş gücü ve arazi gerektirmez. Tarımla uğraşan veya kırsal alanda yaşayan kadın-erkek her insan, bir yan faaliyet olarak arıcılık yapabilir. Bilhassa arı sütü ve polen üretiminde kadınlar daha başarılı olmaktadırlar. Bu nedenlerle arıcılık, kaynak tüketmeden sürekli yapılabilen bir üretim dalıdır ve sürdürülebilir kırsal kalkınmada önemli sektörlerden biridir.