Bilindiği gibi Artvin’in Camili Havzası ile Ardahan’ın Posof İlçesi Kafkas Arı Irkının korunması için Tarım Bakanlığı tarafından arı girişi yasaklanan Türkiye’nin yegane izole alanlarıdır.

Diğer taraftan yapılan bilimsel çalışmalar Kafkas’ın Camili Ekotipi ile Posof Ekotipi’nin morfolojik olarak birbirlerinden farklı olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Bizim gözlemlerimizde de fizyolojik davranışlarının farklı olduğu görülmektedir.

Aradaki fark her iki bölgenin flora yapısından kaynaklanmaktadır. Camili’de Karadeniz florası, Posof’ta doğu Anadolu florası hâkimdir.

Yukarıdaki bulguların sonucu Posof Kafkas’ı Ana Arıların da üretiminin yararlı olacağı görülmüş ve Posof’ta 300 kolonilik bir işletme kurulmuştur.

Kurulan işletmenin kolonileri Posof arılıklarından seçilmiştir. 

Posof’ta üretilen ana arılar Doğu Anadolu’da sabit arıcılık yapan arıcılarımıza servis edilmektedir.