Ana Arı Çiftleştirme Kutusu:

 

Türkiyede ana arı üretiminin şartlarına göre dizayn edilmiş çift bölmeli bu çiftleştirme kutusu hem profesyonel ana arı üreticilerimizin hemde kendi ana arısını yetiştiren arıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir modeldir.
Üretilen ana arıların erkek arılarla çiftleştirilmesi, çiftleştirme kutularında gerçekleştirilir. Çiftleştirilecek ana arılar çekirdek koloni adı verilen 500 – 5000 işçi arıdan oluşan küçük bir koloni ile birlikte çiftleştirme kutusuna konularak çiftleştirme sahasına yerleştirilir. Çevredeki erkek arılarla uçuş sırasında çiftleşme gerçekleşir. Ana arı bir süre sonra erkek arıdan aldığı spermle döllü işçi arı yumurtaları yumurtlar. Ana arı üretiminde çiftleşmiş ana arının maliyeti çiftleşmemiş ana arılara göre en az 10 kat daha fazladır. Çiftleştirme giderlerini de çekirdek kolonilerin oluşturulmasında kullanılan işçi arıların değerleri oluşturur.

 

Genelde mevcut çiftleştirme kutularında çekirdek koloninin bir veya bir kaç ana arının çiftleşmesini sağladıktan sonra sezon sonunda dağılmaları veya ölerek kaybolmaları önlenememekte, kışa girseler bile kışı sağlıklı geçirmeleri sağlanamamaktadır. Her yeni sezon başında yeni çekirdek koloniler teşkil etmek için tekrar masraf yapılmaktadır. Bilinen en yaygın örnek Kirchhain çiftleştirme kutularıdır. Kirchhain kutuları Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerin iklim şartlarına göre geliştirildikleri için vantilasyon kanalları Türkiye gibi yazı çok sıcak geçen ülkelerde çekirdek kolonilerin havalanması yeterli olmamakta, çoğu çekirdek koloniler sıcak günlerde kutuları terk ederek kaybolmaktadır. Kirchhain kutularının çerçeveleri de olmadığı için petekler bir araya getirilip kullanılmamaktadır. Kirchhain çiftleştirme kutularında koloni büyüklüğü yalnız başına kışı geçirecek kadar olmadığından sonbaharda veya en geç kışın ölmektedirler.

Çekirdek kolonilerin kışlatılabildiği, sert polstren, iki bölmeli, çerçeveli İNCİ ana arı çiftleştirme kutusu ile yaz ortasında sıcak havalardaki dar hacimden dolayı kutuyu terk eden çekirdek kolonilerin bu davranışları bölme büyütülerek ve havalandırma düzeni ile ortadan kaldırılmaktadır. Koloniler birleştirilerek kışı geçirmeleri sağlanabilmektedir. Kutular; ana gövde ve kapağı çok iyi bir tecrit malzemesi olan fiziki darbelere dayanıklı, yüksek yoğunlukta polstrenden imal edilmiş; ahşap, metal ve plastik aksamlarla tamamlanarak arıların beslenme, uçma, petek örme, yavru besleme, havalanma ve çoğalma gibi yaşamsal şartlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Çiftleştirme kutusu iki bölmeden oluşmakta ve her bir bölmede üçer adet çerçeve bulunmaktadır. Her bir bölmeye ayrı bir çekirdek koloni konularak her bir ana arının çiftleşmesi sağlanır. Her bölmede nakillerde çekirdek koloninin önden havalandırılmasını sağlayan delikli metal levha vardır. Her bir bölme müstakil bir ara kapakla kapatılmaktadır. Havalandırma düzeni soğuk havalarda çekirdek koloniyi olumsuz etkilemeyecek şekilde dıştan sürgülü kapakla kapatılabilmektedir. Renklerle ana arının adaptasyonu kolaylaştırılmıştır. Her bir bölmede sezon başında ayrı ayrı oluşturulan çekirdek koloniler sezon sonuna kadar ikişer veya üçer ana arıyı çiftleştirdikten sonra ortadaki ayırma elemanı kaldırılarak iki çekirdek koloni daha büyük bir çekirdek koloniye dönüştürülür. Büyütülen çekirdek koloni kışı ılıman geçen yörelerde rahatlıkla bu kutularda kışında yaşatılabilmektedir. Kışı çok sert geçen bölgelerde ise çekirdek kolonilerin 3 – 5 adedinin çerçeveleri normal standart Langstrot çerçevelerine monte edilerek kovanda yine kışı sağlıklı geçirmeleri temin edilebilmektedir. Birleştirilen çekirdek koloniler yeni sezon başındaher biri ayrılıp, kutudaki bir bölmeye tekrar yerleştirilerek ana arıların çiftleştirilmesinde kullanılır. Bu şekilde ana arı üertiminde minimum %50 ye varan tasarruf sağlanarak işletme karı %100 arttırılabilmektedir.

Not: Kutu Türk Patent Enstitüsü’nde 9508 no ile kayıtlıdır. İzinsiz üretilemez.