Camili Havzası ekolojik dengesi bozulmamış ormanlarla kaplıdır.

Camili Havzası’ nda Saf Kafkas Irkı Arı Varlığının Belirlenmesi:

Artvin İlinin Borçka İlçesi Camili Havzası’ndaki tüm kolonilerin saf Kafkas olarak kalabildiği, 1998 ve daha sonraki yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla belirlenmiştir.

Camili Havzasının Özelliği:

Havzayı ve ekolojiyi tanıtım amaçlı turistik turlar düzenlenmektedir.
Camili Havzası’nda 3-4 yüzyıllık anıt ağaçlar bulunmaktadır.
Artvin ilinde ballı bitkilerin yoğun olduğu geniş alanlar bulunmaktadır.

Camili Havzası, Gürcistan sınırında, akarı Gürcistan’a giden, giriş ve çıkışı askeri izne tabi, ulaşımın kar yağışından dolayı 6 ay mümkün olmadığı, Çoruh Vadisi’nden 1800 m. yükselip Karçal dağ silsilesini aşarak tekrar 400 m. kota kadar inilen bir vadidir. Bu vadide bulunan 6 köyde 1998 yılı tespitlerine göre çerçeveli ve kütük kovanlarda, yaklaşık 2400 koloni bulunuyordu. Şimdi koloni mevcudu bir kat artmıştır. Havzanın askeri bölge olması, ulaşım zorluğu ve coğrafi engeller bu vadiye dışardan arı girişini önlemiş ve melezlenme olmamıştır. Vadideki tüm koloniler Saf Kafkas olarak kalabilmişlerdir. Halen kolonilerin bir kısmı kütük kovanlardadır ve yabani hayvan tahribatına karşı önlem olarak yüksek ağaçların tepesinde tutulmaktadır.

Camili Havzası yüksek dağlarla çevrilidir.

Havzanın Korunması:

Artvin Valiliği’nin 14.06. 1999 tarihli genelgesi ile arı girişi açısından havza korumaya alınmıştır.

1998 yılından bu yana TEMA VAKFI, ilgili kamu kurumları ve yerel halk, koruma konusunda tam bir işbirliği içindedir. Bu bilinç gün geçtikçe güçlenmektedir.

Kütük Kovanlar
Kütük Kovanlar
Havzada bazı kütük kovanlar, yaban hayvanlarından korunabilmesi için yüksek ağaçların tepesinde tutulmaktadır.

 

Havzaya giriş ve çıkışlar askeri izne tabidir. Havza sakinlerinin dışardan getirebilecekleri koloni veya ana arının tüm havzaya zararı olacağı, havzanın kolonilerinin melezlendiğinde değerlerinin düşeceği sürekli anlatılmaktadır. Bu kuralı çiğnemeye kalkanların havza sakinlerince gereken yerlere ihbar edilmeleri konusu da sürekli gündemde tutulmaktadır.

En önemlisi arılıklar sürekli kontrol edilerek şüpheli görülen işletmelerden numuneler alınıp tetkike gönderilmekte, bu şüpheli işletmeler sürekli gözlenerek varsa sorunlu koloniler havzadan çıkarılma yoluna gidilmektedir.