Arının Tarımsal Üretimdeki Önemi ve Genelde Arıcılık:

Bal arıları nektar ve polen toplamak için ziyaret ettikleri çiçeklerin döllenmesine neden olur ve ürünün oluşmasını sağlarlar. Özellikle zararlı böcek mücadelesi yapılan ayçiçeği, kolza, soya, anason, pamuk, susam gibi tarla bitkileri; narenciye, elma, şeftali, erik, çilek,yenidünya gibi meyveler; kabak ,domates, salatalık, biber, patates, soğan fasulye gibi sebzeler ile üçgül, korunga ve yonca gibi yem bitkilerinde yegane dölleyici olarak bal arıları görev yapmaktadır.

Ayçiçeğinde hiç döllenmeyen tarlalardaki verime göre arılarla yeterli döllenenlerde verimin beş kat arttığı araştırmalarla belirlenmiştir. İdeal döllenme için her üç dekar ayçiçeği tarlasında bir arı kolonisinin bulundurulması gerekmektedir. Bu koloni üç dekarlık alandan 20-30 kg. arasında bal toplayabilmektedir. Bir koloninin 3 dekar ayçiçeği tarlasında sağladığı ürün artışının değeri ürettiği balın değerinin en az 10 katıdır.

Yenidünya meyvesinde arılarla döllenmeyen ağaçlarda çiçeklerin meyve tutma oranının % 4, her bir çiçek salkımındaki meyve sayısının 2 adet, salkımdaki meyve ağırlığının 21 gram; arılarla döllenen ağaçlarda ise meyve tutma oranının % 83, salkımdaki meyve adedinin 59,salkımdaki meyve ağırlığının 708 gram olduğu tespit edilmiştir.

Elma bahçelerinde arılar olmadığında çiçeklerin meyve tutumunun % 5, arılarla döllendiğinde meyve tutumunun % 22 olduğu tespit edilmiştir. Elma bahçelerinde dölleme için her 5 dekara bir koloninin gerektiği belirlenmiştir.

Çilek seralarında arılarla döllenen çileklerin % 99 oranında düzgün ve orijinal çilek form ve renklerinde; döllenmeyen seralarda ise çileklerin % 90 oranında deforme şekillerde, ürünün de miktar olarak % 50 daha az olduğu belirlenmiştir.

Yoncada arılarla döllenmeyen tarlada tohum bağlama % 1-2 oranında iken, arılarla döllenen tarlada bu oran % 53 olmuştur.

Yine aynı biçimde tohum bağlama, korunga bitkisinde arılarla döllenmeyen tarlalarda % 0-9 iken, arılarla döllenen tarlada % 16-52 olmuştur. Böceklere karşı kafes içinde korunan 1 m2 korunga alanından 9 gram tohum alınmasına karşın, arılarla tam olarak döllenen 1 m2 alandan 179 gram korunga tohumu elde edilmiştir.

Yukarıdakilere benzer yüzlerce araştırma göstermektedir ki, bitkisel üretimde bal arıları verime gübre, tohum ve su kadar etkilidirler. Bal arılarının bu dölleme fonksiyonları nedeni ile tarım ekonomisine katkıları bal ve diğer arı ürünleri değerinin yüzlerce katıdır. Gelişmiş tarım tekniklerini uygulayan ülkelerde bu önem anlaşılmış ve bal arıları arı ürünleri üretiminden çok, döllemede (polinasyon) kullanılmaktadır.

Diğer yandan, dünyada bulunan 50 milyon civarındaki koloniden yaklaşık 1.2 milyon ton bal üretilmektedir. Dünyada uluslararası ticareti yapılan bal miktarı ise yıllık 300.000 ton civarındadır.

Bal doğal bir ürün olduğundan organik tarımın giderek yaygınlaştığı son yıllarda önemi daha da artmaktadır. Gelişen arıcılık teknikleri sayesinde geleneksel bal ve balmumuna ek olarak arı sütü, polen , propolis, ve arı zehiri gibi tıpta ve beslenmede fevkalade önemli diğer ürünler de üretilebilmektedir.

Görülüyor ki bal arısız bitkisel üretim ve çayır-mera düşünülemeyeceği gibi, sağlıklı beslenmede de arıcılık önemini korumaktadır.