Arıcılık Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kurulması:

ANG Vakfı’nın Camili Kırsal Kalkınma Projesi doğrultusunda yapılan geliştirme çalışmaları içine Camili Köyü’nde bir “Eğitim Konaklama ve Araştırma Merkezi” kurulması da dahil edilmiştir. Sponsorluğunu ANG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. A. Nihat Gökyiğit’in üstlendiği bu merkez 75 kişilik eğitim gereksinimini ve 45 kişinin konaklama gereksinimini karşılayacak kapasitede olup, arıcılık için eğitim salonları, suni tohumlama, ana arı kalite kontrol ve arı ıslah laboratuarlarını ihtiva etmektedir. 2002 yılı üretim sezonunda sisteme girecek, bu merkez Türkiye’de arıcılık için yapılmış en büyük eğitim yatırımı olacaktır.