Arıcılığın Türkiye İçin Önemi:

Türkiye değişik iklim bölgeleri ve coğrafyasından dolayı çok zengin ve çeşitli arı florasına sahiptir. Bu özelliği nedeni ile Çin, ABD ve Meksika’dan sonra koloni varlığı açısından 3.5 milyon adet koloni ile dünyada 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin toplam bal üretimi 65.000 tondur. Bunun 4.000 – 8.000 tonu dış satıma gitmektedir. Halen 38.000 aile arıcılık yaparak, bal ve diğer arı ürünlerini üretmektedir. Bu ailelerin 10.000 adedi geçimini sadece arıcılıktan sağlamakta, diğer 28.000 aile ise yan gelir olarak arı ürünleri üretmektedir.

Ancak ülkede koloni başına ortalama bal verimi 15 – 17 kg civarında olup, arıcılıkta gelişmiş ülkelerdeki verimin 1 / 3′ ü kadardır. Türkiye’nin arıcılık potansiyeli, bugün üretilebilenin en az 5-10 katını üretmeye uygundur. Başka hiçbir tarımsal üründe böyle bir olanak yoktur. Arıcılık için araziye ihtiyaç olmadığından, geliştirilmesi başka tarımsal ürünlerin alanlarının daraltılmasını gerektirmez.

Arıcılıktaki büyüme, koloni adedini artırmak ve koloni başına düşük olan bugünkü bal verimini 2 -3 kat yükseltmekle olacaktır. Koloni başına 2-3 kat fazla verim almanın koşulu ise her üründe olduğu gibi yüksek verimli damızlık arı ırkları ile arıcılık yapmaktır.