Ana Arıların Taşınması ve Bekletilmesi:

Taşıma sırasında

  • Soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.
  • Taşıma esnasında araçlarda cam kenarına, kalorifere yakın ve eksoz gazı alabilecek yerlere konmamalıdır.
  • Ana arılar oda sıcaklığında birkaç gün bekletilebilir. Bu bekletme gürültüsüz yerde, oda sıcaklığında, kafeslerin telli yüzleri yukarı gelecek şekilde yerleştirilerek yapılır.
  • Kafeslerin üstleri bezlerle örtülür. Her bir kafese günde bir-iki kez bir damla temiz su damlatılır veya kafes telinin üstüne suya batırılmış çok küçük pamuk parçası konur.