Saf Kafkas Ana Arıların Üretimi:

Saf Kafkas Ana arılar Camili (Macahel) izole bölgesinde Tarım Bakanlığı’nın 14.5.2001 tarihli Ticari Maksatla Ana Arı Yetiştiriciliği Genelgesindeki şartlar yerine getirilerek üretilmektedir.

Genetik ıslah ve üretim teknikleri göz önüne alınarak Arıcılık Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve Tarım Bakanlığı’nca yayınlanan Ticari Ana Arı Üretim Genelgesindeki saf ırk üretim şartları:

  • Saf Irk: Camili havzasının tümünün saflığı yukarıda belirtilen bilimsel raporlarla belgelenmiştir.
  • İzole Bölge: Camili Havzası İzole Bölge olarak korunmaktadır.
  • Seleksiyon ve Suni Tohumlama alt yapısı kurulmuştur.

Bu şartlar Camili havzasında tam olarak yerine getirilmektedir. Bu alandaki tüm koloniler; ‘Saf Kafkas’ tır. Bu havzada selekte edilmiş üstün verimli kolonilerden larvalar alınarak ana arılar üretilmektedir.

Damızlık koloniden larvalı çerçevenin seçimi.
Larvanın alınması.
Larvanın aşılanması.
Beslenmiş ana arı gözleri.

Ayrıca Saf Kafkas arıların üretildiği bu izole alan çok yoğun Rhodadendron bitkisi ile kaplı olduğundan, on binlerce yıl bu bitkinin nektarına alışmış olan bu arılar Karadeniz bölgesinde Rhodadendronlu alanlara gittiklerinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamaktadırlar.