Mevcut Ana Arı Piyasası:

Türkiye genelinde bir kısım ticari kuruluş ve kişiler, Kafkas arısı ile ilgisi olmayan ana arıları Kafkas ana arısı diye pazarlamaktadırlar. Arıcılarımız geçmişte Kafkas ana arı diye satın alarak kolonilerine verdikleri ana arıların, bu kolonilerde sarı renkli işçi arılar yumurtladığını görmüşlerse aldıkları arılar Kafkas değildir. Bu aldatmaca fevkalade yaygındır. Bu durum bir taraftan Kafkas arısına güvenin sarsılmasına neden olmakta, diğer taraftan üreticilere ayıplı mal satılarak haksız kazanç sağlanmaktadır.