Üretilen ve teknik denetleme elemanlarınca yavru kapattığı, yani tam olarak döllendiği tespit edilen ana arılar, Macahel Arıcılık A. Ş. tarafından arıcılarımıza gönderilmektedir. Pazarlamada mutlaka uyulan en önemli husus ana arıları kullanan arıcılardan açık adreslerinin istenmesidir. Macahel Arıcılık A.Ş.’den ana arı isteyen üreticilerimize ana arılar doğrudan gönderilmektedir.

Macahel Arıcılık A.Ş. ile sözleşme yapan ziraat odaları, arıcılık kooperatifleri, arıcılık dernekleri veya mahalli arıcılık malzemesi satan özel kişi ve kurumlar kanalıyla da arıcılarımıza ana arılar gönderilmektedir.

Bu kanalla gönderilen ana arıların da hangi üreticiler tarafından kullanıldığının belgesi istenmektedir.