Ana Arı Kullanmanın Yararları:

Ana arı, bal arısı kolonisinin en önemli canlı unsurudur. Ana arı, hayatının 6 ila 12nci günlerinde erkek arılarlarla çiftleşir. Çiftleşmede aldığı 4-7 milyon spermi depo eder ve bunları hayatı boyu kullanarak döllü yumurtalar yapar. Koloninin işçi arıları bu yumurtalardan oluşur. Ana arı ilkbahar ve yaz aylarında günde 1100- 1500 işçi arı yumurtası yaparak koloninin hayatını sürdürebilmesini sağlar. Ana arı kendi haline bırakılırsa 3-4 yıl yaşar, ancak yumurtlama gücü en fazla birinci yıldadır. Daha sonraki yıllar yumurtlama gücü düşer. Yaşlanan ana arılar gençleri ile değiştirilmez ise yumurtlama yeterli olmadığı için kolonilerin verimleri azalır veya hiç verim alınamaz.

Modern ve ekonomik arıcılık, bölge iklimine uygun yüksek verimli ana arıları her yıl veya en geç iki yılda bir değiştirerek yapılır.