ARICILIK İŞLETMELERİMİZ

Artvin Camili (Macahel) Kafkas Arı Irkı

İzole Bölgesindeki İşletmemiz

Artvin İli Borçka İlçesi Camili (Macahel) Havzası, Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) tarafından 1998 yılında Kafkas Arı Irkı Gen Merkezi olarak İZOLE BÖLGE ilan edilmiş ve her türlü arı ve arı ürünleri girişine kapatılmıştır.

Aynı tarihlerde Artvin’li iş adamı Sn. A. Nihat GÖKYİĞİT’in sponsor olduğu TEMA Vakfı tarafından, 10 yıl sürecek olan “Artvin İli Borçka İlçesi Camili (Macahel) Havzası Doğal Varlıkları Koruma Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi” başlatılmış, proje uygulama görevi (hizmet alımı) Macahel Arıcılık Turizm Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verilmiştir. 2008 yılında proje tamamlanmış, bu süreç içinde yöre halkından onlarca insan eğitilmiş, kendilerine teknik arıcılık eğitimlerinin yanı sıra ana arı ve organik bal üretim teknikleri eğitimleri verilmiştir. Eğitilenlerden bakanlık tarafından ana arı yetiştiriciliği ve ana arı üretim izin sertifikaları alanlara arı kolonisi ve üretim için girdi destekleri verilerek kendileriyle 2015 yılına kadar (kendi ayakları üzerinde durana kadar) sözleşmeli ana arı üretim yapılmıştır. Bu süreç içinde aynı zamanda şirket merkezi suni tohumlama alt yapısından kendilerine damızlık materyal temin edilmiş, üretim süreçleri boyunca kendilerine işbaşı eğitimleri verilmiş, ürettikleri Saf Kafkas ana arılar şirketimiz tarafından kalite kontrolleri yapılarak pazarlanmıştır.

Camili (Macahel) Arıcılık İşletmemizde kuruluşundan beri sürdürülen ar-ge çalışmaları neticesinde 12 Aralık 2004 yılında Kafkas Arı Irkı’nın tescili sağlanmıştır.

10 Haziran 2014 tarihinde ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmemize, 08001 Üretim Kod numaralı Kafkas Arı Irkı Damızlık Üretim İzni verilmiştir.

Bu işletmemiz, ülkemizin Kafkas Irkı Damızlık Ana Arı üreten tek işletmesidir. İşletmemizde seçilmiş Kafkas Arı Irkı gen stoğu 800 adet koloni mevcuttur. İşletmemizin canlı varlığı havzadaki dört ayrı istasyonda kışlamakta, yazları ise iş programı çerçevesinde 6-8 istasyonda, 4 Ziraat mühendisi, 2 Arıcılık Teknikeri, 6 arıcı ustası ve 4-8 yardımcı personelle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yılda ortalama, 2.500-3.000 adet damızlık ana arı, 250-300 adet damızlık koloni ve bir miktar bal üretiminin yanı sıra ar-ge faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

 Ardahan Posof Kafkas Arı Irkı

İzole Bölgesindeki İşletmemiz

Ardahan İli Posof ilçesi, 1998 yılında Kafkas Arı Irkı Posof Ekotipi Gen Merkezi ve İZOLE BÖLGESİ ilan edilmiştir. Bu ekotip arılar, daha çok karasal iklimin hakim olduğu Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde kışlayan ve başarılı olan Kafkas Irkı arılardır.

Posof Arıcılık İşletmemizin temelleri, Ardahan İli Posof İlçesinde, 2006-2009 yılları arasında, TEMA El Koyun Kampanyasıyla temin edilen kaynakla yürüttüğümüz “Ardahan İli Posof İlçesi Ana Arı Üretimi Eğitimi Projesi” kapsamında kurduğumuz demonstrasyon amaçlı işletmenin 2009 yılında şirketimiz tarafından devir alınması yoluyla atılmıştır. Proje süresince 100 ün üzerinde Posof ve köylerinde yerleşik insana ana arı üretim eğitimleri verilmiş, bunların 96 sının ana arı yetiştiriciliği sertifikası alması sağlanmıştır. Eğitimlere katılan tüm fayda sahiplerine 20 koloni -200 çiftleştirme kutusu ve bakım besleme girdi destekleri verilmiş, kendi arılıklarında ana arı üretimi işbaşı eğitimleri verilmiştir.

2009 yılı itibariyle Posof havzasından bal verimi yüksek, iyi kışlayan ve ilkbaharda erken gelişen kolonilerden seçtiğimiz kolonilerle takviye edilen işletmemizde, suni tohumlama alt yapısı da devreye alınarak çalışmalarına 2009 yılında başladı.

Posof Arıcılık İşletmemizde yılda ortalama 2.000 adet Damızlık Kafkas Arı Irkı Posof Ekotipi ana arı, 300-400 adet oğul arı ve bir miktar bal üretimi yapılmakta, Temmuz ayı içinde de suni tohumlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Camili işletmemizde olduğu gibi, şirket merkezi uzman kadrosunun desteği ve 5-6 kişilik personeliyle, seçilmiş 800 adet gen kaynağı stoğuyla Posof Merkez ve Aşıkzülali istasyonlarımızda çalışmalarımız devam etmektedir.

Artvin Hatila ve Murgul Kabaca İşletmelerimiz

Artvin Merkez Fıstıklı köyünde Kafkas F1 ana arı ve oğul arı üretimi yapan işletmemiz, 2014 yılı sonu 2015 yılı başlarında, ANG Vakfı (Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ile Murgul Kabaca Köyü Muhtarlığı ve S.S. Kabaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi / Artvin Merkez Taşlıca Köyü Muhtarlığı ve S.S. Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tüzel kişilikleri arasınada yapılan “Her iki köy yerleşim, orman ve mera alanlarının arı girişlerine kapatılması, koruma alanlarının tesisi veArı Kolonilerinin Saflaştırılması” protokolü kapsamında, ikiye ayrılarak her iki alana yerleştirilmesiyle tesis edilen işletmelerdir.

2015 ve 2016 yıllarında Artvin Merkez Taşılaca Köyü’nde Artvin Hatila Arıcılık İşletmemiz, Artvin İli Murgul İlçesi Kabaca Köyü’nde ise Murgul Kabaca İşletmemizin kolonileri, Camili (Macahel) İşletmemizden damızlık koloni ve ana arı takviyeleriyle saflaştırılmış, paralelinde de her iki köy havzalarında köylülere ait arılıklardaki kolonilerin saflaştırılması çalışmaları yürütülmüştür. Saflaştırma çalışmaları en başından beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Artvin İl Müdürlüğü ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen resmi yazışmalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu iki alanın da Kafkas Arı Irkı Camili Ekotipi Koruma Alanı alt yapısına ulaştırılmıştır. Bakanlığın ilgili birimlerinden bu iki işletmemizde üretilen ana arı ve kolonilerin de Saf Kafkas Damızlık olarak pazara arzı için resmi izin beklenmektedir. Resmi izin alınıncaya kadar ise, bu iki işletmemizde ürettiğimiz ana arı ve oğul arılar Kafkas F1 olarak satış ve pazarlama faaliyetlerimiz sürmektedir.

* Ankara Kızılcahamam Kırkırca Köyü Kaplan Deresi Mevkii İzole Orta Anadolu Irkı Arılığımız

* Ankara Güdül Akçakese ve Kızılcahamam Hıdırlar Köyü Çatak Deresi Mevkii İzole Kafkas Irkı Arılıklarımız

ANG Vakfı – Macahel Arıcılık A.Ş. işbirliğinde Orta Anadolu arı ırkının korunması ve ıslah çalışmaları

Orta Anadolu Arısını (Apis M. Anatoliaca) Belirleme, Koruma ve Yaygınlaştırma Projesi (TAGEM/12/AR-GE/15)

Sayın Ali Nihat Gökyiğit sponsorluğuyla ANG Vakfı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü katkıları ile Orta Anadolu Arısı’nın da Tanımlama, Koruma çalışmaları tamamlanmış, 300 kolonilik damızlık stoğu oluşturulmuştur.

Orta Anadolu Irkı Arılığı Orman Bakanlığı’nın izni ile orman mülkiyetindeki bir alanda kurulmuştur. Kızılcahamam Kırkırca Köyü Kaplanderesi kanyonunun taban kotlarında batı yamaçta 20 dekarlık bir alandadır. Arılık Kırkırca Köyüne 5 Km., Özçaltı Köyüne 4 km mesafededir. Özçaltı köyünde arı bulunmamaktadır. Kırkırca köyü ile arılık arasındaki kot farkı nedeni ile izolasyon açısından bir sorun yaşanmamaktadır.

Dört nesil üretilen metaryalin Morfometrik verilere göre melezlenmemiş olduğu saptanmıştır.

Orta Anadolu Arısı saflarının damızlık değerleri olduğu görülmüştür.

Orta Anadolu X Kafkas melezlerinin Anadolu’ya ve Kafkas’a göre daha yüksek verim verdiği görülmüştür.

Orta Anadolu Arısı Kafkas’a göre erken ilkbaharda daha hızlı gelişmektedir.

Orta Anadolu Arısı x Kafkas melezi Saf Orta Anadoludan hızlı gelişmektedir.

Orta Anadolu Arısı Kafkas’tan ve Karniol’dan daha hırçındır.

Orta Anadolu Arısının oğul verme temayülü % 18 kolonide görülmüştür.

Orta Anadolu Arısının safları Kafkastan daha az bal vermektedir.

Melezler ise hem Saf Anadolu Arısından hem de Saf Kafkas arısından daha fazla bal verimine sahiptir.

Proje nihai raporu tamamlanmış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’ne sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Orta Anadolu Irkı Arılığın damızlık olarak geçici tescil süreci beklenmektedir.

Sistemdeki arıcılık ve ana arı üretimi hizmetleri, proje ortağı Macahel Arıcılık Turizm Nakliyat ve Ticaret A.Ş. personelleri olan bir arılık yöneticisi (Ziraat Müh., Zooteknist), bir arıcı ustası bir yardımcı personel ve sürekli bir suni tohumlama uzmanı (Biyolog) olmak üzere dört personel tarafından sağlanmıştır. Personel yaz aylarında arılıklarda kalmakta, kış aylarında Kazan’daki şirket merkezinden günü birliğine arılıkları kontrole gitmektedir. Arılıklarda iki adet araç hizmet vermektedir.

Yıllık 1.000 adet orta anadolu ırkı ana arı, 4.000 adet ticari hibrit ve Kafkas F1 ana arı ve 500 adet oğul arı üretilmektedir. Üretimler Ankara-Kızılcahamam ve Ankara-Güdül’de yapılmaktadır.